English  
Eesti  
navigation Ajalugu
Tulemas
Uudised
Näitused
Kogud
Lingid
Estonian House in Sydney Australia
header
header

Näitused

Oktoober 2007 - Sydney Eesti Selts "Eesti Kodu Linda" tähistas oma 80ndat juubelit. Arhiiv kajastab seda tähtsat sündmust näitusega, mis annab ülevaate Seltsi tegevusest. See hõlmab rahvatantsu, kooride tegevust, teatrit, kontserte, balle, eestkeelset kooli ja ajalehte "Meie Kodu".

Estonian Concert Ball 1939

Ballid ja kontserdid olid väga populaarsed enne Teist Maailmasõda

theatre

Eestikeelne teater õitses enne Teist Maailmasõda

Kuni juuli 2008 - Näitus Powerhouse Museum’is (Harris St, Ultimo)

advert Our new home - Meie uus kodu - Estonian-Australian Stories

Lood invasioonist, omandi võõrandamisest ja uue kodu asustamisest, mida rääkisid eestlastest sisserändajad, kes tulid siia maapagulastena pärast Teist maailmasõda

Lorraine Alp, Thirlmere

 

Vaata näitust võrgus»

Powerhouse Museum ja NSW Migratsioonipärandi Keskus tänavad Sydney eesti kogukonda, eriti Eesti Arhiivi Austraalias ning Thirlmere’i kogukonda, nende lahke koostöö ja abi eest.

NSW Migratsioonipärandi Keskuse ja Powerhouse Museum’i ühisnäitus koostöös Wollondilly Pärandikeskusega.

Näitust Our New Home saate külastada ka lehekülgedel Australian Communities Gallery, Powerhouse Museum, 500 Harris Street, Ultimo

Foto: Lorraine Alp pere viljapuuaiast pärit puuviljadega Thirlmere’is, NSW-s, kuhu asusid elama paljud eesti perekonnad. Wollondilly Pärandikeskuse ja Alpide perekonna loal.

Crown copyright 2006 © NSW Migration Heritage Centre

Jaanuar 2007 - "Eesti laste raamatud", nostalgiline pilk meie lapsepõlve. Iga raamatusõber mäletab oma lapsepõlvest pärinevaid raamatuid, mida vanemad ette lugesid, ise loeti ja endale sooviti. Lasteraamatute näitus hõlmab eesti lastekirjanduse klassikuid, aabitsaid ja esimestel pagulusaastatel välja antud raamatuid. Näitusele eelnes pikk arutelu, kuna igaühel oli lemmikraamat, mida peeti näituse jaoks kohustuslikuks. EAA omanduses on arvestatav hulk lasteraamatuid ja aabitsaid, mis pärinevad 1920-ndatest aastatest tänapäevani.

Estonian Childrens Books

Paljude lemmikraamat "Kadakas"

Veebruar 2006 - Näitus "Eesti söögid, eesti joogid" eestlaste toitumisharjumustest, talupojasöögist kõrgklassilise toiduvalmistamiseni. Me kõik mäletame meie emade poolt valmistatud toite, kuid kust pärinesid nende retseptid? Eestlased sõid seda, mida nad kasvatasid, korjasid või küttisid. Vanad raamatud ja ajakirjad heidavad valgust sellele, kuidas koduperenaisi julgustati tervislikumat toitu valmistama ning oma serveerimisoskusi täiustama. Paljud retseptid on tõlgitud teistesse keeltesse, andes meile võimaluse nautida eestipärast toitu kogu maailmas.

Veebruar 2005 - "Kalevipoeg". Arhiivi omanduses on mitmed kangelaseepose "Kalevipoeg" väljaanded nii eesti kui inglise keeles ning mõned raamatud, millest võib leida Kalevipoja-teemalisi kunstiteoseid.

Many Estonian artists have illustrated various editions of "Kalevipoeg"

"Kalevipoja" erinevaid väljaandeid on illustreerinud paljud tuntud eesti kunstnikud

Näitus annab külastajale võimaluse võrrelda vanu ja moodsaid väljaandeid ning erinevate kunstnike teemapõhiseid tõlgendusi.

The themes and symbolism of "Kalevipoeg" have been used in art, literature and advertising.

"Kalevipojas" sisalduvaid teemasid ja sümbolismi on kasutatud kunstis, kirjanduses ja reklaamis.

Detsember 2004 - jaanuar 2005 - "Õnnelik austraallasena, olles samas ka eestlane" ACT Pärandiraamatukogus (Woden’i Raamatukogu, Corinna ja Furzer’i tänavate nurgal Phillip’is). Peegeldamaks Canberra eestlaste väikse kogukonna tegevust, pandi üles lisastend ning korraldati väljapanekud ümber. Näitusel on üleval fotod, mis kajastavad esimeste sisserändajate elutingimusi ning Canberras toimunud ehitustööd, samuti ajaleheväljalõiked ning esemed, mis näitlikustavad eestlaste panust Canberra üldisesse kultuuri- ja poliitilisse ellu.

Mai 2004 - juuni 2004 - Sydney Eesti Majas on avatud näitus "Õnnelik austraallasena, olles samas ka eestlane". Väljapanekut on ümber korraldatud, et peegeldada Sydney eesti kogukonna tegevust. Näituse avamine toimus üheskoos Austraalia eestlaste uuendatud kodulehekülje piduliku käikulaskmisega

Detsember 2003 - veebruar 2004- "Õnnelik austraallasena, olles samas ka eestlane". Migratsioonimuuseum, Kintore Ave, Adelaide, Lõuna-Austraalia. Näitus, mis kajastab Austraalia eestlaste elu 1880-ndate lõpust tänapäevani. Näitus toimub XX Austraalia Eesti Festivali raames.

Esimesed eestlased saabusid Austraaliasse 1800-ndate keskel. Suurem sisseränne peamiselt idaosariikidesse leidis aset 1920-ndate keskel ning ulatuslikum sisseränne toimus pärast Teist maailmasõda. Näitus vaatleb eesti päritolu austraallaste ehk Austraalia eestlaste kolme põlvkonda ning heidab valgust Adelaide’i eesti kogukonna viimase 50 aasta tegevusele.

Mai 2003 - "Eesti laul". Ülevaade koorilaulust ja laulupidudest 1800-ndate lõpust tänapäevani. Laulupidude kavad ja fotod Eestist 1880-ndatest kuni 1940. aastani, Saksamaa põgenikeaastatest 1945-1950 ja kogu maailmast pärast 1950. aastat.

Mai 2002 - "Säilitades eesti kultuuripärandit Austraalias". Näitus vaatleb, kuidas eesti pärandit on Austraalias elus hoitud.

Välja on pandud esimeste eesti organisatsioonide protokolliraamatud, näiteks 1912. aastal asutatud Sydney Eesti Seltsilt, Kungla Ühistult Thirlmere’is NSW-s ja spordiklubilt "Estonia " Adelaide’is; Sydney, Melbourne’i ja Adelaide’i luterlike koguduste sõnumilehed; memorabiilid skaudi- ja gaidiliikumisest ning suvelaagritest; samuti mitmetes osariikides asuvate organisatsioonide juubeliväljaanded.

Veebruar 2002 - Kunsti ja Käsitöö Gildi rahvariietes nukkude näitus. Need nukud valmistati rühmatööna XIX Eesti Festivaliks Melbourne’is 2001. aasta detsembris.

August - november 2001- Eesti iseseisvuse taaskehtestamise 10. aastapäeva tähistamise puhul koostatud näitus.

Exhibition

Eesti siis ja nüüd

Mai 2001 - Sydney eesti rahvatantsurühm "Virmalised". „Vanaeestlased" ehk need, kes elasid Austraalias enne Teist maailmasõda, algatasid mitmeid organisatsioone, sealhulgas ka rahvatantsurühma. Pärast sõda saabunud eestlased andsid ettevõtmisele uue elu ning tänapäeval, rohkem kui 50 aastat hiljem, kannavad noored eesti päritolu austraallased oma eelkäijate kultuuritraditsioone edasi.

Virmalised performing in Canberra, 2001

"Virmalised" esinemas Canberras 2001. aastal

Aprill 2001 - Eesti Ülikooli Naisseltsi Austraalia haru 50. aastapäeva näitus.

Veebruar2001 - "Eesti Vabariigi sünd ja vabaduse napid aastad 1918-1940".

November 2000 - Tagasivaade kirjanik Peeter Lindsaare teostele tema 10. surma-aastapäeva puhul.

April 2000 to April 2001 - Eesti Raamatu Aastat 2000 tähistav näitustesari.

Estonian Year of the Book, 2000

Aprill 2000 - XVIII Eesti Festivali raames toimuv näitus „Eestlased Austraalias – 300 aastat“. Esimesed eestlased saabusid Austraaliasse 1696. aastal, võttes osa Willem de Vlamingh'i ekspeditsioonist Suurele Lõunamaale. Hiljem, 1880-ndatel, tulid siia meremehed nagu Gustav Einsaar. Eestlased rändasid Austraaliasse arvukalt 1920-ndatel, kuid ulatuslikum sissevool sai alguse Teise maailmasõja lõppemisega.  Näitus jagunes kahte ossa - inimesed ja organisatsioonid enne ja pärast Teist maailmasõda.

Activities of Estonians pre World War II

Eestlaste tegevus enne Teist maailmasõda

Activities of post World War II migrants

Teise maailmasõja järgsete sisserändajate tegevus

Märts 2000 - Arhiivis leiduvate haruldaste raamatute näitus.

Oktoober 1999 - "Meie Kodu" 50. aastapäeva näitus. Väljapanek kirjavahetusest, fotodest, artiklitest ja pisitrükistest, mis heidavad valgust ajalehega seotud sündmustele ja inimestele.

Juuni 1999 - Võidupüha tähistav näitus fotodest, mälestustest, päevikutest, raamatutest ja autasudest.

Juuni 1998 - Näitus „Vabadussõda“ 1918-1920: autasud, fotod, maakaardid, mälestused ja esemed

November 1997 - Sydney Eesti Seltsi "Eesti Kodu Linda" 70. aastapäeva tähistav näitus. Selts moodustati kahe eesti seltsi, „Eesti Kodu“ ja „Linda“ ühendamisel. Välja oli pandud Sydney Eesti Seltsi „Linda“ lipp ja Eesti Maja avamisel kasutatud Eesti ja Austraalia lipp.

Blessing of the flag of SES " Linda", 1927

SES "Linda" lipu sissepühitsemine 1927. aastal

50 years of work on "Meie Kodu"

50 aastat tööd "Meie Koduga"

Juuni 1996 - "Mälestusterajal“, ülevaade Austraalia eestlaste tegevusest, sealhulgas ajaleht "Meie Kodu", teadustööd, kirjandus, muusika, teater, noorsootegevus – keelekoolid, skaudid ja gaidid, sport.

Down memory lane - Estonian exhibition

Pilk näitusele

Juuni 1996 - Võidupüha ja Teise maailmasõjaga seotud fotode ja ajalehtede näitus.


Australian Flag

Eesti Maja
141 Campbell St
Surry Hills NSW 2010 Australia

Email: archives@eesti.org.au

Postiaadress: PO Box 492
Darlinghurst NSW 1300, Australia

Estonian Flag

Seda lehekülge toetab Austraalia Eesti Seltside Liit

Valid HTML 4.01 Transitional

 
footer