English  
Eesti  
navigation Ajalugu
Tulemas
Uudised
Näitused
Kogud
Lingid
Estonian House in Sydney Australia
header
header

Eestiga seotud lingid

Our New Home, Meie uus kodu- Näitus Powerhouse Museum’is. Lood invasioonist, omandi võõrandamisest ja uue kodu asustamisest, mida rääkisid eestlastest sisserändajad, kes tulid siia maapagulastena pärast Teist maailmasõda.

The National Archives of Estonia - Eesti Rahvusarhiiv on valitsusasutus, mis loodi Arhiiviseaduse alusel riigi arhiivide ümberkorraldamise käigus 1999. aastal. Rahvusarhiiv on valitsusasutus, riigi arhiivide süsteem, mille alla kuuluvad 13 Eesti eri piirkondades asuvat arhiivi. Rahvusarhiiv asub Tartus, seda juhib riigiarhivaar. Rahvusarhiiv kuulub Riigikantselei haldusalasse.

Rahvusarhiiv tagab sellise teabe säilitamise, mis peegeldab muutusi ja teisenemisi eesti ühiskonnas, ning valvab juurdepääsu kogudele. Rahvusarhiivi eesmärgiks on eesti riigi, valitsuse ja kohaliku võimu huvides püsiva ja otstarbekohase juriidilise keskkonna tagamine.

Arhiivindusega seotud lingid

National Archives of Australia - Austraalia Rahvusarhiiv õhutab kogukondlikku teadlikkust ning väärtuslike Austraalia Ühenduse dokumentide kasutamist.

Baltic Heritage Network - Baltic Heritage Network on mitmekeelne portaal koondamaks informatsiooni Balti diasporaa kultuuripärandi leidumuse ja sellealase tegevuse kohta.

Artiklid ja ettekanded

Eesti Arhiiv Austraalias – varamu kõigile - Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents 2006

Ettekannne - Eesti Arhiiv Austraalias, Maie Barrow , National Library of Australia, Canberra, ACT, juuni. 2004.

Precious, Unique and Fragile, Conserving our grass roots history - Inglise keelne artikel, "National Library of Australia News", veeb. 2003

Damned from the start, now home from home - Inglise keelne artikel, "Sydney Morning Herald", sept. 2002.


Australian Flag

Eesti Maja
141 Campbell St
Surry Hills NSW 2010 Australia

Email: archives@eesti.org.au

Postiaadress: PO Box 492
Darlinghurst NSW 1300, Australia

Estonian Flag

Seda lehekülge toetab Austraalia Eesti Seltside Liit

Valid HTML 4.01 Transitional

 
footer