English  
Eesti  
navigation Ajalugu
Tulemas
Uudised
Näitused
Kogud
Lingid
Estonian House in Sydney Australia
header
header

Kogud

EAA ülemaailmselt kogutud materjal on jaotatud raamatukogu, arhiivi ja muuseumi vahel. Enamiku materjali kohta tuleb kataloog alles koostada. Raamatukogu sisaldab raamatuid, mis on kirjutatud eesti keeles, eestlaste poolt või Eestist mistahes keeles. Raamatukogu koosneb suures osas haruldastest raamatutest, mis on välja antud eesti keeles enne vabariigi kehetestamist 1918. aastal.

Arhiivi mõned huvitavamad juba kataloogitud kogud hõlmavad Austraalia eestlaste ajalugu, mida kajastavad:

 • Austraalia Eesti organisatsioonide dokumendid alates 1912. aastast

Estonian House opening in 1940

Sydney Eesti Maja avamine 1940. aastal. Arvid Mielen annab Louis Norrakile üle Eesti Maja võtmed

Minute Book

Sydney esimese eesti organisatsiooni protokolliraamat 1912. aastast. Fotol asutajaliikmed, vasakult: J. Lukats, G. Einsaar ja A. Godberg

 • Austraalia Eesti Seltside Liidu dokumendid alates 1952. aastast
 • 22-e Eesti Festivali dokumendid 1954 - 2007
 • ajaleht "Meie Kodu" alates 1948. aastast
 • Austraalias elavate eestlaste isiklikud mälestused
 • Suulise ajaloo kogu helilintidel ja videotel eesti ja inglise keeles NSW, Victoria ja Lõuna-Austraalia eesti kogukonna liikmetelt

Einsaar- Mielen'i perekonna kogu. Gustav Einsaar saabus Austraaliasse 1896. aastal ja oli esimese Sydney eesti organisatsiooni asutajaliige aastal 1912. Ta töötas kaevurina ning elas Sydney'st põhjas Hunter Valley's.

Gustav Einsaar's notebook

Gustav Einsaare märkmik

Tema tütar Elizabeth abiellus Arvid Mielen'iga, kes oli olnud Eesti Vabariigi sõjaeelne asekonsul. Tema poeg võttis Austraalia meeskonnas aerutajana osa 1936. aasta Müncheni olümpiamängudest. Kogu ühe osa moodustavad sellelt reisilt koju saadetud kirjad. Einsaare laste kirjad oma emale võimaldavad pilku heita sisserändajatest perekonna elule Austraalia maakohas 20. sajandi algul.

Mielen'i kogu sisaldab nii isiklikke kui ametlikke kirju, isiklikke dokumente ja esemeid.

Arvid and Elizabeth Mielen in Sydney, 1930s

Arvid ja Elizabeth Mielen 1930-ndatel Sydney's

Jakob Lukats'i kogu. Jakob Lukats oli õpetlane, maamõõtja, maadeuurija, poliitik ja Sydney ning Melbourne'i Eesti Seltside asutajaliige. Lukats külastas korduvalt Vaikse ookeani piirkonda, esmakordselt 1912. aastal. Tema kogu koosneb poliitilistest kirjutistest, teaduslikest artiklitest, tema magistritöö käsikirjadest, tema raamatute käsikirjadest, kirjavahetusest, päevikutest ja maakaartidest.

Evan Lumme kogu. Evan Lumme saabus Austraaliasse 1881. aastal ja asus fotograafina ametisse Ashfield'is NSW-s. 1900. aastal kolis ta Orange'isse ja veetis oma ülejäänud elu selles piirkonnas. Surres jäi temast maha 3,500 klaasnegatiivist koosnev kogu, millel põhineb Rahvusraamatukogu poolt 1997. aastal välja antud raamat "Faces of Mandurama". Kogu koosneb kirjade fotokoopiatest, isiklikest dokumentidest ja fotodest.

Kristof Kaldma kogu. Kristof Kaldma oli Canberra eestlaste kogukonna silmapaistev liige. Tema kogu koosneb raamatu "The Estonians in Canberra; 1948 - 1998" neljast köitest, K. Kaldma ja tema sõjaaegsete kolleegide vahelisest kirjavahetusest, K. Kaldma ja tema perekonna vahelisest kirjavahetusest, fotodest, esemetest ja pisitrükistest.

Walter Poder'i kogu.Tegemist on väga olulise koguga, mis koosneb päevikust ja ajaleheväljalõigete albumitest, mis kirjeldavad põgeniku elu sõjajärgses Euroopas, teekonda sisserändajate laeval General Stuart Heintzelman, mis tõi esimesed eesti põgenikud maapagulaste laagritest Austraaliasse, ning algusaega uuel ja võõral maal. Sisaldab arvukalt lõigendeid eesti, saksa ja NSW ajalehtedest aastatest 1946-1950.

Johann Tilk'i kogu. Johann Tilk, Eesti Vabadusristi kavaler, saabus Melbourne'i, Austraaliasse 28. juunil 1951 laevaga "Skaubryn". Arhiivi omanduses on tema mälestuste 11 köidet, mis kirjeldavad ajavahemikku 1895-1951. Kajastatud teemade hulgas on lapsepõlv, Esimene maailmasõda, Eesti Vabadussõda, elu politseinikuna, "punased aastad" 1940 ja 1941, Saksa okupatsioon, põgenemine Eestist, elu maapagulaste laagrites ja sisseränne Austraaliasse.

Arhiivimaterjali rahvusvahelise osa moodustavad

 • allikmaterjalid elust Saksamaal maapagulaste laagrites aastatel 1944-1952, sealhulgas ajakirjad, aastaraamatud, õppetekstid, fotod, kavad, laste- ja täiskasvanute kirjandus.

Magazine fromTraunstein displaced persons camp, Germany 1940s

Ajakiri Traunstein'i maapagulaste laagrist Saksamaal, 1940-ndad

 • Eestis enne 1944. aastat välja antud ajalehed
 • Rootsi, Saksamaa, Inglismaa, Kanada ja USA eesti kogukondade poolt välja antud ajalehed 1944. aastast alates
 • Eestis ja välismaal välja antud ajakirjad 1924. aastast alates
 • ühendatud Kuningriigi, Rootsi, Kanada, USA, Lõuna-Ameerika ja Lõuna-Aafrika eesti organisatsioonide dokumendid
 • rohkem kui 12,000 teadustöö separaati eesti eri valdkondade teadlastelt 1921. aastast tänapäevani. Teave on sisestatud andmebaasi, juurdepääs on võimalik ka Eesti Akadeemilises Raamatukogus Tallinnas.
 • Kanada ja USA eestlaste mälestused.

Friedrich Lustig’i kogu. Friedrich Lustig oli budistlik munk, kes veetis oma viimased eluaastad Birmas. See unikaalne kogu koosneb tema luuletuste käsikirjadest ja koopiatest, Karl Tõnissoni eluloo käsikirjast, kirjavahetusest, fotodest, artiklitest Birma ajalehtedes.

Writings of Friedrich Lustig

Friedrich Lustigi kirjutisi

Muuseumi valduses on mitmed esemed, muuhulgas

 • Austraalia organisatsioonide lipud alates 1927. aastast
 • esemed Saksamaa maapagulaste laagritest
 • Eesti rahvapärane käsitöö
 • memorabiilid akadeemilistest seltsidest
 • autasud, postmargid, eesti raha eri ajajärku

Australian Flag

Eesti Maja
141 Campbell St
Surry Hills NSW 2010 Australia

Email: archives@eesti.org.au

Postiaadress: PO Box 492
Darlinghurst NSW 1300, Australia

Estonian Flag

Seda lehekülge toetab Austraalia Eesti Seltside Liit

Valid HTML 4.01 Transitional

 
footer