English  
Eesti  
navigation Ajalugu
Tulemas
Uudised
Näitused
Kogud
Lingid
Estonian House in Sydney Australia
header
header

Ajalugu

Eesti Arhiiv Austraalias (EAA) rajati Austraalia Eesti Seltside Liidu poolt 5. jaanuaril 1952. EAA on üks neljast vääljaspool Eestit olemasolevast eesti arhiivist. EAA omanduses on kaalukas materjalikogu, mis kajastab väljaspool Eestit elavate eestlaste elu ja saavutusi.

Arhiivi nõukogu liikmed ja vabatahtlikud 2002

Arhiivi nõukogu liikmed ja vabatahtlikud 2002. aastal
Esimene rida, vasakult: Lea Holm, Aino Loit, Eili Annuk, Maie Barrow, Silvia Silveus, Mara Piira, Reet Simmul. Teine rida, vasakult: Kenn Oidermaa, Valdemar Vilder, Toomas Pill, Viktor Valk, Edgar Siimpoeg, Raivo Kalamae, August Kangro.

1994. aastast asub arhiiv Eesti Majas Sydney kesklinna lähedal (141 Campbell St, Surry Hills). EAA igapäevast tegevust finantseerib Austraalia Eesti Seltside Liit, eesti organisatsioonide kõrgeim organ Austraalias. Personal koosneb auarhivaar Maie Barrow'st, keda abistab väike arv vabatahtlikke. Arhiivi töö üle teostab järelevalvet EAA nõuandev komitee, mille liikmed määrab ametisse Austraalia Eesti Seltside Liit. Viimasele koostab komitee aastaaruande.

Volunteers in the Archives: Maie Barrow, Mara Piira, Aino Loit, Eili Annuk, Toomas Pill and Reet Simmul

Vabatahtlikud arhiivis
Vasakult: Maie Barrow, Mara Piira, Aino Loit, Eili Annuk, Toomas Pill ja Reet Simmul. Fotolt puuduvad Silvia Silveus ja Edgar Siimpoeg.

EAA eesmärkideks on

  • koguda materjali, mis on seotud Austraalia eestlaste elu ja tegevusega
  • koguda eestikeelset materjali kogu maailmast
  • koguda materjali eesti autoritelt ning Eesti kohta teistes keeltes kirjutatut ja
  • teha kogud külastajatele ligipääsetavaks.

Arhiiv sisaldab peamiselt trükimaterjale, isiklikke dokumente ja mälestusi, organisatsioonide tegevust kajastavaid dokumente, fotosid, helisalvestusi, filme, esemeid, pisitrükiseid ja tekstiile. Arhiivimaterjali arvukaima osa moodustavad rohkem kui 10,000 teadustöö separaati maailma eri paigus elavatelt eesti päritolu uurijatelt. See on suurim taolise materjali kogu terves maailmas.

Väike, kuid unikaalne osa arhiivist hõlmab Austraalia eestlaste elu, tegevust ja saavutusi peegeldavaid ülestähendusi, isiklikke dokumente, trükiseid, mälestusi, esemeid, fotosid ja helisalvestusi. Need allikmaterjalid pärinevad1880-ndate lõpust, mil Austraaliasse saabusid esimesed eestlastest pealmiselt meremehed, ning1920. aastate nö teise laine ajast, enamik materjalist on seotud aga Teise maailmasõja järgse sisserändega. Arhiivi kogud ei ole olulised üksnes Eestile ja eesti päritolu austraallastele, vaid ka Austraaliale, kuna kajastavad sisserändajate panust tänapäeva Austraalia loomises.


Australian Flag

Eesti Maja
141 Campbell St
Surry Hills NSW 2010 Australia

Email: archives@eesti.org.au

Postiaadress: PO Box 492
Darlinghurst NSW 1300, Australia

Estonian Flag

Seda lehekülge toetab Austraalia Eesti Seltside Liit

Valid HTML 4.01 Transitional

 
footer